Ակցիայի ավարտին մնացել է.

Ժամանակավոր կեցություն

№ հ/հ

Ծառայության անվանումը

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթ

Գինը

1.

Օգնություն անկետա լրացնելիս ԺԿԹ համար

Բոլոր անհրաժեշտ տվյալների առկայություն անկետա լրացնելու համար 

1 000 ռուբ.

2.

Ժամանակավոր կեցություն

1. 4 սեւ,սպիտակ, ոչ փայլուն լուսանկարներ (3,5x4,5):
2. Միգրացիոն քարտի բնօրինակը եւ հստակ պատճենը:
3. Անձնագրի պատճենը (անձնագիրը պետք է վավեր լինի ամենաքիչը 6 ամսվա ընթացքում) եւ նոտարական թարգմանությունը:
4. Վավերական հաշվառման պատճենը: Ժամանակավոր գրանցման առկայությունը անձնագրում, ԺԿԹ ստանալուց հետո:
5. Ժամանակավոր բնակության թույլտվության պատճենը:

 

15 000 ռուբ

Օտարերկրյա քաղաքացիները, որոնք մտադիր են ստանալ ՌԴ քաղաքացիություն, պետք է, առաջին հերթին ձեւակերպեն ժամանակավոր բնակության թույլտվություն: Այդ փաստաթղթով Ռուսաստանում մեկ տարվա ընթացքում հաջող բնակվելուց հետո նրանք կարող են ստանալ հինգ տարով ժամանակավոր կեցություն, որը անցումային փուլ է հանդիսանում է անմիջական քաղաքացիության միջեւ:
Ի՞նչի համար է անհրաժեշտ ժամանակավոր կեցությունը:
ԺԿԹ-ն առանձին փաստաթուղթ է, որ ստանում են օտարերկրացիները, եւ վավերական է հինգ տարվա ընթացքում: Այն հաստատում է նրանց իրավունքները ազատ հեռանալ երկրի տարածքից եւ ետ վերադառնալ, վարել աշխատանքային գործունեություն: Բացի դրանից, դրա առկայությունը թույլ է տալիս օտարերկրյա քաղաքացիներին ունենալ ՌԴ բնակիչներին ներկայացվող գրեթե բոլոր իրավունքները: Արգելված բացառություններին վերաբերվում է ծառայությունը պետական մարմիններում եւ Զինված ուժերում, ընտրական իրավունքը (ԺԿԹ առկայության դեպքում չի կարելի քվեարկել պետության իշխանության մարմինների ընտրությանը): Նաեւ արգելված է պետական գաղտնիքին առնչվող տեղեկատվության հասանելիությունը:
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ժամանակավոր կեցության երկարացումը որոշ իրավիճակներում կարող է մերժվել: Այս ընթացակարգի, ինչպես նաեւ ընթացիկ փաստաթղթի չեղյալ հայտարարելու համար որպես հիմքեր կարող են ծառայել նույն պատճառները, ինչ եւ ժամանակավոր բնակության թույլտվություն մերժման համար: Կարեւոր է եւ այն պահը, որ ԺԿԹ երկարացնելու մասին դիմումը անհրաժեշտ է ներկայացնել վեց ամիս առաջ մինչեւ վավերական փաստաթղթի ավարտը Քաղաքացիության բացակայության դեպքում, սկզբունքորեն, ժամանակավոր կեցությունը Ռուսաստանում կատարում է անձը հաստատող փաստաթղթի դեր:
Պե՞տք է սարքել ժամանակավոր կեցություն: «Ռեգիստրակինը» կօգնի!
Մենք առաջարկում ենք մասնագիտական աջակցություն Մոսկվայում կամ Մոսկվայի մարզում ԺԿԹ ձեւակերպելու համար օտարերկրյա քաղաքացիների համար: Սկսած ժամանակավոր բնակության թույլտվությունից, մեր հաճախորդներից շատերը այսօր ունեն արդեն ձեւակերպված ՌԴ քաղաքացիություն:

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Կարծիքներ