Axıra qədər aksiyada qalıb:

Heyətin autsorsinqi

Xidmətlər

Qiymət

Heyətin tapılmasında, onun seçilməsində, mühasibat hesabatının aparılmasında və kadrlar məsələlərində, bütün lazımi icazəverici sənədlərin hazırlanmasında, FMX-ə bildirişlərin verilməsində həm xarici işçilərə, həm də RF vətəndaşlarına və s. kömək və məsləhətlər.

1000 rubldan

Bütün uğurlu şirkətlər kadrlar kargüzarlığı ilə bağl xərclər problemi ilə tanışdır. Bu məsələ ciddi diqqət və çox vaxt tələb edir, lakin, biz onu da bilirik ki, vaxt artıq olmur. “Registralkin” şirkəti kadrlar autsorsinqi xidmətlərini verir, həmin xidmətin verilməsi həmin sahədə yüksək təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Bizim müştərilərimizin kadrlar hesabatını həyata keçirmək üçün ştat sisteminin qurulmasında ehtiyacları yoxdur.

Bizim daimi müştərilərimiz yüksək qiymətləndirdiyi üstünlüklər:

- vergilərin ödənilməsi ilə bağlı pul köçürmələrində qənaət;

- şirkətin məqsəd məsələlərinin həlli üçün boş iş yerləri (daimi heyətin işində ehtiyac yoxdur);

- məzuniyyətlərin və xəstəlik məzuniyyətlərinin qeydiyyatı və aparılması tam olaraq bizim səlahiyyətlərimizə aiddir:

“Registralkin” şirkəti müştərilərinə kadr istehsalatı prosedurlarının həyata keçirilməsində kömək edir, yəni:

- müəssisənin kadr hesabatının bərpa edilməsi və ya aparılması;

- normativ sənədlərin işlənməsi;

- kadr sənədlərinin aparılmasının qüvvədə olan qanunvericilik normaları və tələblərinə uyğunluğunun dəqiq qiymətləndirilməsi;

- ştatda qeydiyyat və yüksək təcrübəli mütəxəssislərin axtarılması

 

İşimizin yüksək keyfiyyəti təcrübə əsasında bizimlə işləyən külli miqdarda şirkətlər ilə yoxlanılıb. Heyətin autsorsinqi xidmətlərini almaq üçün “Registralkin” şirkətinə müraciət edin!

BİZİM XİDMƏTLƏR
Rəylər