მოსკოვისა და მოსკოვის ოლქის ბევრი მაცხოვრებელი ხვდება ჩაწერის ან დროებითი რეგისტრაციის გაფორმების, საზღვარგარეთის პასპორტის და მუშაობის ნებართვის მიღების, დაკარგული პასპორტის შეცვლის აუცილებლობას … მრავალი ვარიანტი არსებობს, გადაწყვეტილება კი მხოლოდ ერთია – «რეგისტრალკინი» დაგეხმარებათ ყველა აუცილებელი პროცედურის ჩატარებაში, მაქსიმალურად სწრაფად და ზუსტად!
მოსკოვში და მოსკოვის ოლქში საცხოვრებლად გადასვლისას ხალხი ხშირად ხვდება იმ ფაქტს, რომ სრულყოფილი სამუშაო და ცხოვრება შესაძლებელია მხოლოდ გაფორმებული დროებითი რეგისტრაციის ან ჩაწერის არსებობის შემთხვევაში. სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულებებისათვის პრობლემა უფრო მკვეთრად დგას - თუკი ადგილობრივი რეგისტრაციის გარეშე მაძიებლებს  მაინც  შეუძლიათ იქონიონ სამუშაოს მოძებნის იმედი, მაშინ პირველებს ნებართვის გარეშე საერთოდ არაფერი არ ელის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია  დროულად ჩაატაროთ დოკუმენტების გაფორმება, რომლის შედეგიც იქნება უფრო კომფორტული ცხოვრება.
მუშაობის ნებართვის გარდა, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლებიც გეგმავენ მომავალში რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის მიღებას, უნდა მოემზადნენ ხანგრძლივი ეტაპების გადალახვისთვის. პირველ რიგში, ეს არის დროებითი ბინადრობის ნებართვის მიღება, რომლის შემდეგაც შესაძლებელია თამამად გააფორმოთ ბინადრობის მოწმობა. სავარაუდო შრომითი საქმიანობის მიხედვით შეიძლება დაგჭირდეთ მუშაობის პატენტი ან მუშაობის ნებართვა.
მოსკოვის და მოსკოვის ოლქის მაცხოვრებლები, რომლებსაც აქვთ რეგისტრაცია სხვა რეგიონში, არაერთხელ ეჯახებიან პრობლემებს ჩაწერის გარეშე საზღვარგარეთის პასპორტის  გაფორმების ან ჩვეულებრივი პასპორტის შეცვლის აუცილებლობისას. ეს ყველაფერი იწვევს უზარმაზარი რაოდენობის  ყველანაირი დოკუმენტების შეგროვებას, მუდმივ წასვლა-წამოსვლას და სერიოზული ფინანსების და დროის დაკარგვას. მაგრამ არ ღირს შეწუხება! „რეგისტრალკინი“ ჩაატარებს დოკუმენტებთან მუშაობის სრულ კომპლექსს უმაღლეს დონეზე, თითოეული კლიენტისათვის ოპტიმალური გადაწყვეტილებების შეთავაზებით.