აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

პერსონალის აუთსორსინგი

მომსახურეობები ფასი

კონსულტაციები და დახმარება პერსონალის შეთავაზებაში, მის შერჩევაში, საბუღალტრო აღრიცხვის და საკადრო საქმის წარმოებაში, ყველა აუცილებელი სანებართვო დოკუმენტების გაფორმებაში, ფსს-ში შეტყობინებების წარდგენაში, როგორც უცხოელი მუშაკებისათვის, ასევე რფ მოქალაქეებისათვის და სხვა.

1000 რუბლიდან

ყველა წარმატებული კომპანია ეჯახება საკადრო საქმისწარმოების რესურსების სერიოზული დანახარჯების პრობლემას. ეს საჭიროებს დაძაბულ ყურადღებას და ძალიან ბევრ დროს, რომელიც, ცხადია, არ არის ბევრი. კომპანია "რეგისტრალკინი" სთავაზობს საკადრო აუთსორსინგის მომსახურეობებს, რომელიც ხორციელდება ამ საქმეში კვალიფიცირებული პროფესიონალების მიერ. ჩვენს კლენტებს არ აქვთ აუცილებლობა ააშენონ საშტატო სისტემა საკადრო აღრიცხვის წარმოებისათვის

უპირატესობები, რომლებიც შეაფასეს ჩვენმა მრავალრიცხოვანმა მუდმივმა კლიენტებმა:

- გადასახადების გადახდის ფულადი სახსრების გადარიცხვის ეკონომია;

- თავისუფალი სამუშაო ადგილები კომპანიის მიზნობრივი ამოცანების გადასაწყვეტად  (საკადრო პერსონალში აუცილებლობის არ არსებობა);

- შვებულებების და ბიულეტენების გაფორმება და წარმოება სრულად ჩვენი მოვალეობაა:

კომპანია "რეგისტრალკინი" ეხმარება თავის კლიენტებს საკადრო პროცედურების შესრულებაში, კერძოდ კი:

- საწარმოს საკადრო აღრიცხვის აღდგენა ან წარმოება;

- ნორმატიული დოკუმენტების დამუშავება;

- საკადრო დოკუმენტაციის წარმოების ხარისხის ზუსტი შეფასება მის მოქმედ საკანონმდებლო ნორმებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე;

- მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტების მოძებნა და შტატში გაფორმება

 

ჩვენი მუშაობის მაღალი ხარისხი შემოწმებულია მრავალი მსხვილი ორგანიზაციების გამოცდილებით, რომლებიც ჩვენთან თანამშრომლობენ. მიმართეთ კომპანია "რეგისტრალკინს" პერსონალის აუთსორსინგის მომსახურეობაზე!

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები