აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

რფ მოქალაქეობა

ქ/პ №

მომსახურეობის დასახელება

დოკუმენტების აუცილებელი პაკეტი

ფასი

1.

დახმარება ანკეტის შევსებაში რფ მოქალაქეობის მისაღებად

ანკეტის შესავსებად ყველა აუცილებელი მონაცემის არსებობა.

1 000 რუბ

2.

რფ მოქალაქეობის მიღება

1. 4  შავ-თეთრი, მქრქალი ფოტოსურათი (3,5x4,5).

2. სამიგრაციო ბარათის ორიგინალი და მკაფიო ასლი.

3. პასპორტის ასლი (პასპორტს უნდა ჰქონდეს კიდევ მინიმუმ 6 თვე მოქმედების ვადა), და ნოტარიული თარგმანი.

4. მოქმედი რეგისტრაციის ასლი. პასპორტში დროებითი ჩაწერის არსებობა დროებითი ცხოვრების ნებართვის მიღების შემდეგ.

5. დროებითი ცხოვრების ნებართვის ასლი.

 

15 000 რუბ

რფ მოქალაქეობა– ეს არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის სტატუსის ლეგალიზაციისა და დამტკიცებისთვის საბოლოო სტადია. ამის მისაღებად საჭიროა პუნქტების მთელი რიგის განხორციელება, რომელთა შორის შეიძლება აღინიშნოს დროებითი ცხოვრების ნებართვის მიღება, შემდეგ კი რფ-ში ცხოვრების ერთი წლის შემდეგ , ბინადრობის მოწმობის გაფორმება. და მხოლოდ  რუსეთში ბინადრობის მოწმობით   უწყვეტი ხუთწლიანი ცხოვრების  შემდეგ შესაძლებელია მოქალაქეობის გაფორმებაც.

 როგორ მიიღოთ რფ მოქალაქეობა მოსკოვში ან მოსკოვის ოლქში ცხოვრებისას? უნდა მიმართოთ დასახმარებლად «რეგისტრალკინს»! ეს ძალიან რთული პროცესია, რომელიც საჭიროებს განსაზღვრული მოქმედებების ზუსტ შესრულებას, უზარმაზარი რაოდენობის სხვადასხვა დოკუმენტების შეგროვებას და დროის სერიოზულ დანახარჯებს. ამ ამოცანის დამოუკიდებლად გადაჭრა ძალიან რთულია, რადგან ინსტანციებსა და სხვადასხვა სამსახურში სირბილი ართმევს ბევრ ნერვს და ფინანსებს და აიძულებს სერიოზულად დააფიქროს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. ამიტომ ჩვენ ყველა კლიენტს ვუწევთ რეკომენდაციას გააფორმონ რუსეთის მოქალაქეობა სპეციალისტებთან, რომლებიც იციან ამ პროცესის ყველა ნიუანსს.

 უკვე მას შემდეგ რაც მიღებულია რფ მოქალაქეობა  ჩაწერის ან დროებითი რეგისტრაციის გაფორმება მოსკოვში ადვილი იქნება!

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები