აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

სამედიცინო დაზღვევა

დახმარება გაფორმებაში
ფასი
დაზღვევა სავიზო და დსთ-ს მოქალაქეებისათვის უბედური შემთხვევებისას (3 თვე) 400 რუბ.
დაზღვევა სავიზო და დსთ-ს მოქალაქეებისათვის უეცარი დაავადებებისას (3 თვე) 600 რუბ.
დაზღვევა სავიზო და დსთ-ს მოქალაქეებისათვის უბედური შემთხვევებისას (1 წელი) 1 000 რუბ.
დაზღვევა სავიზო და დსთ-ს მოქალაქეებისათვის უეცარი დაავადებებისას (1 წელი) 1 200 რუბ.

სამედიცინო დაზღვევა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. ბევრ დამსაქმებელს არ აქვს უფლება აიყვანოს სამსახურში თანამშრომლები, რომლებსაც არ გააჩნია სამედიცინო დაზღვევა.

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები