აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

მუშაობის პატენტი

მომსახურების № დახმარება გაფორმებაში რა დოკუმენტები უნდა წარადგინოთ გაფორმების ვადა ფასი

1

მუშაობის პატენტი მოსკოვში


1. სამიგრაციო ბარათის ასლი. 

2. პასპორტის ასლი (მთავარი გვერდი, შესვლა-გამოსვლის გვერდი).

3. რეგისტრაციის ასლი.

2 კვირა

10 900 რუბ.

2

მუშაობის პატენტი მოსკოვის ოლქში

 

1. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

2. პასპორტის ასლი (მთავარი გვერდი, შესვლა-გამოსვლის გვერდი).

3. რეგისტრაციის ასლი.

2 კვირა

18 900 რუბ.

დღესდღეობით უფრო და უფრო დიდ პოპულარობას იძენს ფიზიკური პირების მიერ უცხო ქვეყნის მოქალქეთა სამსახურში აყვანის საშუალება. ამასთან მათ მიერ გახორციელებული სამუშაოს ხშირად არც აქვს სამეწარმეო მოღვაწეობასთან კავშირი და ითვალისწინებს მეურნეობაში დახმარებას, ბავშვის მოვლას და მსგავსე მომსახუურეობას. ამ შემთხვევაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს არ სჭირდებათ სპეციალური ნებართვების მიღება, საკმარისია გააფორმონ მუშაობის ნებართვა.

აღნიშნული დოკუმენტის საფუძველზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლით დაეხმარონ ფიზიკურ პირებს ბავშვების აღზრდაში, მათ მოვლაში, მეურნეობის წარმართვაში, სახლის დალაგებაში და მსგავსე საქმიანობაში.

მიღებული პატენტი მისცემს მათ რფ ტერიტორიაზე ყოფნის საშუალებას,თვეში ერთხელ ფიქსირებული გადასახადის გადახდის შემთხვევაში.

როგორ უნდა გაფორმდეს მუშაობის პატენტი მოსკოვში ან მოსკოვის ოლქში?

«რეგისტრალკინის» საშუალებით ეს საკითხი წყდება მარტივად და სწრაფად. კვალიფიცირებული სპეციალისტები დაგეხმარებათ შეარჩიოთ დოკუმენტების აუცილებელი პაკეტი, რომელსაც ეკუთვნის პასპორტის ასლი, მქრქალი ფერადი ფოტოები,  მიღებული დროებითი რეგისტრაციის და სამიგრაციო ბარათის ასლი. პატენტის გასაგრძელებლად საკმარისია დროულად გადაიხადოთ გადასახადის ფიქსირებული ნაწილი.

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები