აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

ჩაწერა (მუდმივი რეგისტრაცია)

მუდმივი რეგისტრაცია (აგრეთვე ცნობილი როგორც «ჩაწერა») – ელემენტი, რომელიც მნიშვნელოვნად ამარტივებს მოსკოვში ჩამოსულ რფ მოქალაქეების  ცხოვრებას. იგი  უცხოელ მოქალაქეებს არ შეეთავაზებათ, მხოლოდ რუსეთის რეზიდენტებს ჩაწერის არსებოპბისას შეიძლება გინ-ის მოწმობის, სამედიცინო სადაზღვეო პოლისის ან საპენსიო დაზღვევის მოწმობის გაფორმება.

გჭირდებათ ჩაწერა მოსკოვში ან მოსკოვის ოლქში? კომპანია «რეგისტრალკინთან» - ეს მარტივია!

მუდმივი რეგისტრაციის გაფორმებისას პასპორტში კეთდება სპეციალური დამადასტურებელი შტამპი. მისი არსებობა აღებს კარებს პრაქტიკულად ნებისმიერ სასურველ სამსახურში მოსკოვში, ადვილად საშუალებას იძლევა რაიმე პრობლემების გარეშე დააქირავოთ საცხოვრებელი და მიმართოთ დასახმარებლად აუცილებელ მუნიციპალურ სამსახურებს. «რეგისტრალკინი» სთავაზობს კლიენტებს მოსკოვსა ან მოსკოვის ოლქში ჩაწერის გაფორმებას იმის მიხედვით თუ რომელი ვარიანტი უფრო პრიორიტეტულია. რადგან უცხოელებს ეს ვარიანტი ყოველთვის არ აწყობს, ჩვენ მზად ვართ დაგეხმაროთ დროებითი ცხოვრების ნებართვის ან ბინადრობის მოწმობის მიღებაში.

მომსახურეობის შეკვეთისას, აუცილებელია ზოგიერთი ნიუანსის გათვალისწინება:

ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ დავეხმაროთ ჩვენს კლიენტებს მათი პრობლემების გადაჭრაში. მაღალხარისხიანი სერვისი და კვალიფიცირებული თანამშრომლები ახდენენ პროცესს მაქსიმალურად სწრაფს და ზუსტს.

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები