აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

დროებითი ცხოვრების ნებართვა

ქ/პ №

მომსახურეობის დასახელება

დოკუმენტების აუცილებელი პაკეტი

ფასი

1.

დროებითი ცხოვრების ნებართვა (საფუძვლით)

1. 4  შავ-თეთრი, მქრქალი ფოტოსურათი (3,5x4,5  სმ? ).

2. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

3. მოქმედი რეგისტრაციის ასლი.

4. ნოტარიულად ნათარგმნი დაბადების მოწმობის ასლი.

5. ნოტარიულად ნათარგმნი პასპორტის ასლი.

15 000 რუბ

მოსოკვში, მოსკოვის ოლქში და რუსეთის სხვა ქალაქებში საცხოვრებლად ყველა ჩამომსვლელ უცხოეთის მოქალაქეებს პირველ რიგში ესაჭიროებათ დროებითი ცხოვრების  ნებართვის გაფორმება. მოცემული სპეციალური აღნიშვნა  გახდება მათი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ყოფნის უფლებების დამადასტურებელი საბუთი ბინადრობის მოწმობის ოფიციალურ მიღებამდე. მას ათავსებენ მოქალაქის პირადობის მოწმობაში და ამიტომ მოსკოვში ცხოვრებისას მნიშვნელოვანია ყოველთვის თან იქონიოთ ეს საბუთი.

როგორ მივიღოთ რფ-ში დროებითი ცხოვრების ნებართვა?

პირველ ნაბიჯს წარმოადგენს დროებით ცხოვრებაზე განცხადების დაწერა ფსს ტერიტორიულ ორგანოში წარსადგენად. ეს მომსახურება ხელმისაწვდომია როგორც უცხოელ მოქალაქეებისათვის, ასევე მოქალაქეობის არმქონე პირთათვისაც. უშუალოდ განცხადების გარდა საჭიროა დოკუმენტების კომპლექსური პაკეტის შეგროვება, რომელიც მოიცავს სამიგრაციო ბარათს, სამედიცინო ცნობებს და სხვა. მიღებულ დოკუმენტში მიეთითება ძირითადი ინფორმაციაუცხოელის შესახებ: გვარი და სახელი, სქესი, დაბადების თარიღი და ადგილი, გადაწყვეტილების მიღების და ნებართვის გაცემის ნომერი და თარიღი, მისი მოქმედების ხანგრძლივობა და მისი გამცემი ორგანოს დასახელება.

ზოგიერთ ნიუანსში საკმაოდ ძნელია დამოუკიდებლად გარკვევა, ამიტომ დასახმარებლად მოდის «რეგისტრალკინი»! ჩვენ ვთავაზობთ კლიენტებს მათი საკითხების სწრაფ და ზუსტ გადაწყვეტილებას და დახმარებას დროებითი ცხოვრების ნებართვის გაფორმებაში. სპეციალისტების მაღალი კვალიფიკაცია საშუალებას იძლევა რამოდენიმე წუთში მოგვარდეს პრობლემები, რომელებიც კლიენტს დამოუკიდებელი მოღვაწეობისას წაართმევდნენ რამოდენიმე დღეს. ეს ყველაზე პირველი ეტაპია რუსეთის მოქალაქეობის მიღების გრძელ გზაზე.  ერთი წლის მანძილზე რუსეთში აღნიშნული ნებართვით ცხოვრებისას შეიძლება იქონიოთ იმედი შემდგომში ხუთწლიანი ბინადრობის მოწმობის გაფორმებაზე.

 

საჭიროა ჩაინიშნოთ რომოდენიმე ნიუანსი:

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები