აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

გინ-ს მიღება

მომსახურეობის №

დახმარება გაფორმებაში

აუცილებელი დოკუმენტები

ხელზე გასაცემი დოკუმენტი

ფასი

1.

გინ (გადასახადის გადამხდელის ინდივიდუალური ნომერი)

პასპორტის ასლი

გინ

2500 რუბ.

 

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები