აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

ტესტირება რუსულ ენაში

ტესტირება რუსულ ენაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის.

დახმარება გასვლაში რა სახის დოკუმენტები აუცილებელია წარსადგენად გაფორმების ვადა ფასი

ტესტირება (გამოცდა) რუსულ ენაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის რუსული ენის ცოდნის სახელმწიფო სერტიფიკატის მიღებით 5 წლის ვადით

1. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

2. პასპორტის ასლი (მთავარი გვერდი, შესვლა-გამოსვლის გვერდი).

3. რეგისტრაციის ასლი.

3-დან 14 -მდე დღით

4 900 რუბ.

უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის მკვეთრად დგას საკითხი იმის შესახებ, თუ როგორ მიიღოს ახალი ნიმუშის პატენტი (მუშაობის პატენტი), ბინადრობის მოწმობა, დროებითი ცხოვრების ნებართვა და მოქალაქეობა. ამისათვის საჭიროა ასეთი პროცედურის გავლა, როგორიცაა ტესტიება რუსულ ენაში. მიგრანტისთვის გამოცდის ჩაბარება, ზოგჯერ არარეალურია.

იმ შემთხვევაში, თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქემ ვერ გაიარა ტესტირება პირველი ცდიდან, მას აუცილებლად დასჭირდება გადაბარება. ხოლო ეს, თავისი მხვრივ, უფრო მეტი დანახარჯები, უზარმაზარი რიგები, დახარჯული ნერვები და დრო.

იმისათვის, რომ მაინც გაიაროს გამოცდა რუსულ ენაში, მიგრანტმა უნდა მიმართოს მესამე პირებს, რომლებიც მნიშვნელოვნად ამატებენ ფასს, რაც საბოლოოდ არ არის დიდი ხნის ნანატრი სერტიფიკატის მიღების გარანტი.

კომპანია "რეგისტრალკინი" ადვილად დაგეხმარებათ გვერდი აუაროთ ყველა სირთულეს და დაზოგოთ თქვენი დრო და ფული. მოგვმართეთ რუსულ ენაში ტესტირების გასვლაში დახმარებისათვის!

 

 

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები