აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

ფსს-ში შეტყობინებების წარდგენა

მომსახურეობები ფასი

კონსულტაციები და დახმარება ფსს-ში შეტყობინებების შრომითი ხელშეკრულების დადების და შეწყვეტის შესახებ მომზადებასა და წარდგენაში

800 რუბლიდან.

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები