აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

შესვლა-გამოსვლა

მომსახურეობის № დახმარება გაფორმებაში ფასი

1

შესვლა-გამოსვლა (ტაქსი უკრაინის საზღვრამდე და უკან)

3 500 რუბ.

შესვლა-გამოსვლა ითვალისწინებს სამიგრაციო საბუთების განახლებას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის. ეს პროცესი აუცილებელია მათი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ყოფნის სრული კანონიერების უზრუნველსაყოფად.  როგორც წესი, ყოფნის ვადა შეზღუდულია და მისი ამოწურვისას უცხოელებისათვის აუცილებელია გასვლა რუსეთის ფედერაციის ფარგლებს გარეთ, რის შემდეგაც ხელმეორედ შესვლა. შესვლა-გამოსვლის შემდეგ მოქალაქე იღებს სამიგრაციო ბარათს, რომელშიც სასაზღვრო კონტროლის სამსახურის მიერ ირტყმევა შესვლის თარიღის შტამპი.შესვლა-გამოსვლა ითვალისწინებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სამიგრაციო დოკუმენტების განახლებას. შესვლა-გამოსვლა ითვალისწინებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სამიგრაციო დოკუმენტების განახლებას.

«რეგისტრალკინი» სთავაზობს შესვლა-გამოსვლის გაფორმებას უკრაინაში და უკან მოსკოვში ტაქსის საშუალებით. მომსახურეობის ღირებულება შეადგენს 3500 რუბლს და სთავაზობს კლიენტებს კომფორტაბელურ მგზავრობას ავტობუსით, რომელიც მოიცავს რფ საზღვრის გადაკვეთას და უკან დასაბრუნებელ გზას. შეთავაზების სარგებლობით უცხოეთის მოქალაქეები შეძლებენ  გააგრძელონ ვადები რუსეთის ტერიტორიაზე კანონიერი ყოფნისთვის.

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები