აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

ბინადრობის მოწმობა

ქ/პ №

მომსახურეობის დასახელება 

დოკუმენტების აუცილებელი პაკეტი

ფასი

1.

დახმარება ბინადრობის მოწმობის ანკეტის შევსწებაში

ყველა აუცილებელი მონაცემის არსებობა ანკეტის შესავსებად.

1 000 რუბ

2.

ბინადრობის მოწმობა

1. 4  შავ-თეთრი, მქრქალი ფოტოსურათი (3,5x4,5).

2. სამიგრაციო ბარათის დედანი და მკაფიო ასლი.

3. პასპორტის ასლი (პასპორტს უნდა ჰქონდეს კიდევ მინიმუმ 6 თვე მოქმედების ვადა), და ნოტარიული თარგმანი.

4. მოქმედი რეგისტრაციის ასლი. პასპორტში დროებითი ჩაწერის არსებობა დროებითი ცხოვრების ნებართვის მიღების შემდეგ.

5. დროებითი ცხოვრების ნებართვის ასლი.

 

15 000 რუბ

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლებიც გეგმავენ რფ მოქალაქეობის მიღებას , პირველ რიგში უნდა გააფორმონ დროებითი ცხოვრების ნებართვა. რუსეთში ერთი წლის მანძილზე ამ საბუთით წარმატებული ცხოვრების შემდეგ მათ შეუძლიათ მიიღონ ბინადრობის მოწმობა ხუთი წლის ვადით, რომელიც წარმოადგენს  გადასასვლელ ეტაპს უშუალო მოქალაქეობის შორის.

რისთვის სჭირდება ბინადრობის მოწმობა?

ბინადრობის მოწმობა – ეს ცელკეული დოკუმენტია, რომელსაც უცხოელები იღებენ, და მოქმედი ხუთი წლის მანძილზე. ის ადასტურებს მათ უფლებებს თავისუფლად დატოვონ ქვეყნის ტერიტორია და დაბრუნდნენ უკან, აწარმოონ სამუშაო საქმიანობა. გარდა ამისა, მისი არსებობა საშუალებას აძლევს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ჰქონდეთ რფ მაცხოვრებლის პრაქტიკულად ყველა უფლება. ამკძალავ გამონაკლისს წარმოადგენს სახელმწიფო ორგანოებსა და შეიარაღებულ ძალებში სამსახური, საარჩევნო უფლება (ბინადრობის მოწმობის არსებობისას თქვენ არ გაქვთ მის მიცემის უფლება ქვეყის ხელისუფლების ორგანოების არჩევნების). აგრეთვე აკრძალულია ინფორმაციასთან წვდომა, რომელიც მიეკუვნება სახელმწიფო საიდუმლოებას.

აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ ბინადრობის მოწმობის გაგრძელებაზე  ზოგიერთ სიტუაციაში შეიძლება გეთქვას უარი. ამ პროცედურის და აგრეთვე მიმდინარე დოკუმენტის გაუქმების საფუძველი შეიძლება გახდეს იგივე მიზეზი, რაც დროებითი ცხოვრების ნებართვაზე უარის თქმისას.   მნიშვნელოვანია ის მომენტიც, რომ  განცხადება ბინადრობის მოწმობის გაგრძელებაზე   წარდგენილ უნდა იქნას მოქმედი დოკუმენტის ვადის ამოწურვამდე ნახევარი წლით ადრე.

მოქალაქეობის არ არსებობისას, პრინციპში, ბინადრობის მოწმობა რუსეთში ასრულებს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის როლს.

უნდა გააფორმოთ ბინადრობის მოწმობა? «რეგისტრალკინი» დაგეხმარებათ!

ჩვენ ვთავაზობთ კვალიფიცირებულ დახმარებას მოსკოვში ან მოსკოვის ოლქში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ბინადრობის მოწმობის გაფორმებაში. დაწყებული დროებითი ცხოვრების ნებართვიდან, ბევრ ჩვენს კლიენტებს უკვე აქვთ რფ-ის გაფორმებული მოქალაქეობა.

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები