აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

ვიზა

ევროპაში მოგზაურობის მოყვარულები უმაღლესად აფასებენ შენგენის ვიზის გაფორმების საშუალებას, რომელიც უამრავ ქვეყანაში უხსნით კარს. შენგენის შეთანხმების სიაში ჩართულია ისეთი საინტერესო სამოგზაუროდ ქვეყნები, როგორიცა იტალია, საფრანგეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია და მრავალი სხვა. საზღვარგარეთის პასპორტში არსებული ვიზა აძლევს ბევრ უპირატესობას. მაგალითად, არ არის აუცილებელი ყოველთვის სხვადასხვა ქვეყნების მონახულებისათვის ცალკეული ვიზის გაფორმება. საკმარისია გააკეთოთ ვიზა ფინეთში, რის შემდეგაც შესაძლებელია დაუბრკოლებლად იმოგზაუროთ ევროპაში.

სად გავაკეთოთ შენგენის ვიზა მოსკოვში ან მოსკოვის ოლქში? კომპანია «რეგისტრალკინ»-ში!

ვიზის მიღება და მისთვის საჭირო დოკუმენტების შევსება – მთლიანი პროცედურია უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. შეყვანილი მონაცემები უნდა ზუსტად შეესაბამებოდეს ყველა მოთხოვნას, ისევე როგორც ვიზისთვის გადაღებული ფოტო. განმცხადებლის შესახებ ინფორმაციის შესატანად გამოიყენება მისი რფ მოქალაქის პასპორტი.  დროებითი რეგისტრაციის არსებობისას – საჭიროა მისი ასლი. ვიზის გაფორმება შეუძლებელია საზღვარგარეთ გასასვლელი პირებისათვის სპეციალური სადაზღვეო პოლისის არსებობის გარეშე.

გარდა ამისა, ვიზის გაფორმებისას უნდა გაითვალისწინოთ ზოგიერთი მომენტი:

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები