აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

დროებითი რეგისტრაცია

მომსახურეობის №

დახმარება გაფორმებაში

რა დოკუმენტები უნდა წარადგინოთ

გაფორმების ვადა

ფასი

1

რფ მოქალაქეების მოსკოვში დროებითი რეგისტრაცია 1 წლის ვადით

პასპორტის ასლი

3-7 დღე

10 900 რუბ.

2

რფ მოქალაქეების მოსკოვში დროებითი რეგისტრაცია 6 თვის ვადით

პასპორტის ასლი

3-7 დღე

7 900 რუბ.

3

დსთ-ს მოქალაქეების მოსკოვში დროებითი რეგისტრაცია 3 თვის ვადით

1. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

2. პასპორტის ასლი (მთავარი გვერდი, შესვლა-გამოსვლის გვერდი).

3-7 დღე

1 300 რუბ.

4

დსთ-ს მოქალაქეების მოსკოვის ოლქში დროებითი რეგისტრაცია 3 თვის ვადით

1. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

2. პასპორტის ასლი (მთავარი გვერდი, შესვლა-გამოსვლის გვერდი).

1-3 დღე

1 500 რუბ.

5

ბელორუსიის მოქალაქეების მოსკოვში დროებითი რეგისტრაცია 3 თვის ვადით

პასპორტის ასლი

1-3 დღე

1 300 რუბ.

6

ბელორუსიის მოქალაქეების მოსკოვის ოლქში დროებითი რეგისტრაცია 3 თვის ვადით

პასპორტის ასლი

1-3 დღე

1 500 რუბ.

7

ყაზახეთის მოქალაქეების მოსკოვში დროებითი რეგისტრაცია 3 თვის ვადით

1. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

2. პასპორტის ასლი (მთავარი გვერდი, შესვლა-გამოსვლის გვერდი).

1-3 დღე

1 300 რუბ.

8

ყაზახეთის მოქალაქეების მოსკოვის ოლქში დროებითი რეგისტრაცია 3 თვის ვადით

1. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

2. პასპორტის ასლი (მთავარი გვერდი, შესვლა-გამოსვლის გვერდი).

1-3 დღე

1 500 რუბ.

9

მოსკოვში სავიზო მოქალაქეების დროებითი რეგისტრაცია ვიზის მოქმედების ვადით

1. ვიზის ასლი.

2. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

2. პასპორტის ასლი (მთავარი გვერდი, შესვლა-გამოსვლის გვერდი).

1-3 დღე

1 300 რუბ.

10

მოსკოვში სავიზო მოქალაქეების დროებითი რეგისტრაცია ვიზის მოქმედების ვადით

1. ვიზის ასლი.

2. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

3. პასპორტის ასლი (მთავარი გვერდი, შესვლა-გამოსვლის გვერდი).

1-3 დღე

1 500 რუბ.

11

დსთ-ს მოქალაქეებისათვის მოსკოვში დროებითი რეგისტრაციის გაგრძელება 1 წლამდე ვადით

1. სამიგრაციო ბარათის ორიგინალი.

2. სამთვიანი რეგისტრაციის ორიგინალი.

3. პასპორტის ასლი (მთავარი გვერდი, შესვლა-გამოსვლის გვერდი).

4. მუშაობის ნებართვის ასლი.

1-3 დღე

2 900 რუბ.

12

დსთ-ს მოქალაქეებისათვის მოსკოვის ოლქში დროებითი რეგისტრაციის გაგრძელება 1 წლამდე ვადით

1. სამიგრაციო ბარათის ორიგინალი.

2. სამთვიანი რეგისტრაციის ორიგინალი.

3. პასპორტის ასლი (მთავარი გვერდი, შესვლა-გამოსვლის გვერდი).

4. მუშაობის ნებართვის ასლი.

1-3 დღე

2 900 რუბ.

13

ბელორუსიის მოქალაქეების მოსკოვში დროებითი რეგისტრაცია 1 წლით ვადით

პასპორტის ასლი

1-3 დღე

2 900 რუბ.

14

ბელორუსიის მოქალაქეების მოსკოვში დროებითი რეგისტრაცია 1 წლით ვადით

პასპორტის ასლი

1-3 დღე

2 900 რუბ.

15

ყაზახეთის მოქალაქეების მოსკოვში დროებითი რეგისტრაცია 1 წლის ვადით

1. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

2. პასპორტის ასლი (მთავარი გვერდი, შესვლა-გამოსვლის გვერდი). 

1-3 დღე

2 900 რუბ.

16

ყაზახეთის მოქალაქეების მოსკოვის ოლქში დროებითი რეგისტრაცია 1 წლის ვადით

1. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

2. პასპორტის ასლი (მთავარი გვერდი, შესვლა-გამოსვლის გვერდი).

1-3 დღე

2 900 რუბ.

მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქში დროებითი რეგისტრაციის გაფორმება დღეს - ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პირობაა, რომელიც იძლევა მოქალაქის კანონიერი ყოფნის გარანტიას. რფ ტერიტორიაზე მუდმივი ჩაწერის არსებობის ან არ არსებობის მიუხედავად ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რაიმე განსაკუთრებული პრობლემების გარეშე მიიღოს დროებითი რეგისტრაცია.  

 

რისთვის შეიძლება დასჭირდეთ დროებითი რეგისტრაცია?

 

დოკუმენტი თამაშობს დიდ როლს მოსკოვში კომფორტული ცხოვრებისათვის. დროებითი რეგისტრაციის არსებობა ფსს-ს ბაზაში შეტანის გარეშე აუცილებელია სამსახურში მოსაწყობად (არცთუ ყოველი დამსაქმებელი აიყვანს შტატში თანამშრომელს სხვა რეგიონის რეგისტრაციით), იმისათვის, რომ დადგეთ აღრიცხვაზე სამხედრო კომისარიატში ან სამედიცინო დაწესებულებაში. ბავშვიან ოჯახს გაფორმებული რეგისტრაციის გარეშე გაუძნელდება ბავშვის ბაღში ან სკოლაში მიყვანა, მოზარდებს ყოველთვის ვერ შეძლებენ ლიცეუმებში ან უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვას. გარდა ამისა, დროებითი რეგისტრაცია ფსს-ს ბაზაში შეტანის გარეშე სჭირდება ბანკში კრედიტის ასაღებად, საპენსიო მოწმობის გასაფორმებლად, ვიზის მისაღებად.

უფრო სერიოზული ვარიანტი – დროებითი რეგისტრაციის გაფორმება ფსს-ს ბაზაში შეტანით. ასეთი დოკუმენტი უკვე სჭირდება მანქანის აღრიცხვაზე ასაყვანად, გინ-ს გასაფორმებლად, მართვის მოწმობის მისაღებად. მოსკოვში რუსეთის მოქალაქეების ოფიციალური დროებითი რეგისტრაციის მისაღებად საკმარისია მიმართოთ კომპანია «რეგისტრალკინს»!

უცხოელი მოქალაქეებისათვის ანალოგიური წესით აუცილებელია ოფიციალური დროებითი რეგისტრაციის გაფორმება. პროცედურა უნდა შესრულდეს 3 სამუშაო დღის ვადაში. ის აუცილებელია მისამართების სამიგრაციო აღრიცხვის წარმოებისათვის, რომლებზეც ჩამოდიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ყველა მონაცემი შეიტანება ფედერალური სამიგრაციო სამსახურის ტერიტორიული ორგანოების მიერ  (ფსს) სპეციალურ სახელმწიფო სისტემაში. ჩვენ მზად ვართ დავეხმაროთ დსთ-ს მოქალაქეებისათვის გააფომონ მოსკოვში დროებითი რეგისტრაცია 3 თვის ვადით, გააკეთონ რეგისტრაციის გაგრძელება 1 წლამდე ვადით და ვთავაზობთ ბელარუსის მოქალაქეებს დროებითი რეგისტრაცია ერთი წლით.

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები