აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

საზღვარგარეთის პასპორტი

მოგზაურობა  საზღვარგარეთ ყოველთვის იყო მიმზიდველი რუსეთის მოქალაქეებისათვის – ჩინებული პლიაჟები ზღვის სანაპიროზე, მშვენიერი მთები, სხვა ქვეყნის კულტურის საინტერესო თავისებურებანი … ყოველივე ეს იპყრობს ყურადღებას და აჩენს მოგზაურობის სურვილს. ერთგული დამხმარე ამ საქმეში გახდება მიღებული საზღვარგარეთის პასპორტი. დღესდღეობით რფ მოქალაქეებს შეუძლიათ გააკეთონ ბიომეტრიული პასპორტი ან გააფორმონ ძველი ნიმუშის პასპორტი. დოკუმენტის საბოლოო შერჩევა დამოკიდებულია მათ პირად არჩევანზე და საჭიროებზე. 

მსურს გავაფორმო საზღვარგარეთის პასპორტი  მოსკოვში ან მოსკოვის ოლქში, სად მივმართო?

კომპანია «რეგისტრალკინის» სპეციალისტები სთავაზობენ თავიანთ კლიენტებს საზღვარგარეთის პასპორტის სწრაფ და ხარისხიან გაფორმებას მოსკოვში, როგორც ახალი, ასევე ძველი ნიმუშის.  მომსახურების შეკვეთისას უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ძველი პასპორტები გაიცემა ხუთი წლის ვადით. ბიომეტრიულ საზღვარგარეთის პასპორტს გააჩნია სპეციალური ჩაშენებული მიკროჩიპი, რომელზეც ინახება ძირითადი ინფორმაცია მფლობელის შესახებ. მონაცემები საიმედოდ დაცულია ელექტრონული ხელმოწერით. ინტერესს წარადგენს დოკუმენტის მოქმედების ვადაც - 10 წელი

მოსკოვში დროებითი ან მუდმივი რეგისტრაციის არსებობის, მიღებული სამხედრო ბილეთის მიუხედავად, ჩვენ მზად ვართ დაგეხმაროთ ამ რთულ პროცესში. საშუალოდ, ახალი ნიმუშის დოკუმენტის გაფორმება შეიძლება დაიკავოს სამიდან ექვს კვირამდე–  ეს ბევრად დამოკიდებულია სეზონისგან და მომსახურეობის პოპულარობისაგან დროის კონკრეტულ პერიოდში.

რაზე მივაქციოთ ყურადღება მომსახურეობის შეკვეთისას?

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები