აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

შიდა პასპორტის მიღება და შეცვლა რფ მოქალაქეებისათვის

დაზიანებულ, მოპარულ ან დაკარგულ პასპორტსაც შეუძლია  არანაკლები თავსატეხი გაუჩინოს მფლობელს, განსაკუთრებით მოსკოვში რეგისტრაციის არ არსებობის შემთხვევაში. მისი აღდგენა მოითხოვებს ფინანსებისა და დროის სერიოზულ დანახარჯებს, რადგან  წასვლა-წამოსვლა ჩაწერის ადგილამდე ხშირად იწვევს რამოდენიმე დღის ან კვირის დაკარგვას. რომ არაფერი ვთქვათ აუცილებლობაზე ისევ წახვიდეთ იმ ქალაქში, და აიღოთ აღდგენილი დოკუმენტი.

კომპანია «რეგისტრალკინ»თან აღნიშნული პრობლემა უკვე არ იდგმევა ასე მკვეთრად! ჩვენი პროფესიონალები ჩაატარებენ სამუშაოების აუცილებელ კომპლექსს, რომლის შედეგი გახდებარფ მოქალაქის პასპორტის შეცვლა ან მისი პირველადი მიღება ჩაწერის რეგიონში წასვლის აუცილებლობის გარეშე. ჩვენ მზად ვართ დავეხმაროთ ყველა მსურველს, მათ შორის იმას ვისაც არ აქვს მოსკოვში ან მოსკოვის ოლქში დროებითი ან მუდმივი რეგისტრაცია. მამაკაცებისთვისაც არ არის აუცილებელი იქონიონ სამხედრო ბილეთი პროცედურის განსახორციელებლად.

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები