Москванын жана Москва облусунун көп тургундары катталгыны же убактылуу каттоону тариздөө, тышкы паспортту же жумушка уруксат алуу, жоголгон паспортту алмаштыруу зарылдыгына туш болушат... Варианттар көп, чечим бирөө – «Регистралкин» бардык керектүү процедураларды максималдуу ылдам жана так өткөрүүгө жардам берет!

Москвага жана Москва облусуна көчүп келгенде, адамдар толук кандуу жумуш жана жашоо убактылуу таризделген каттоосу же катталгысы болгондо гана мүмкүн боло тургандыгына туш болушат. Башка өлкөдөн келгендер үчүн көйгөй мындан да курч турат – эгерде изденүүчү жергиликтүү каттоосуз болсо да кайсыл бир жумуш табууга ишенсе, анда биринчи эле уруксатсыз эч нерсе күтүлбөйт. Ошондуктан жашоону жайлуурак кылуу үчүн документтерди өз убагында тариздөө өтө маанилүү.

Жумушка уруксаттан тышкары, мындай ары да РФ жарандыгын алууну пландаган башка өлкөлөрдүн жарандары, узакка созулган этаптарды жеңүүгө даяр турушу керек. Биринчи иретте, убактылуу жашоого уруксат алуу зарылдыгы, андан соң коркпостон жашап туруу укугун тариздөөгө болот. Болжолдонгон эмгек ишмердигине жараша жумушка патент же жумушка уруксат талап кылынышы мүмкүн.

Башка региондо каттоосу бар болгон Москвада жана Москва облусунда жашаган адамдар, тышкы паcпортту катталгысыз тариздөө же кадимки паспортту алмаштыруу зарылдыгы чыкканда көйгөйлөргө бир нече жолу туш болушат. Бунун баары ар түрдүү кагаздардын абдан чоң көлөмүн чогултууга, үзгүлтүксүз кыдырып жүрүүлөргө жана олуттуу финансылык жана убактылуу жоготууларга алып келет. Бирок кам санабаңыз! «Регистралкин» ар бир кардар үчүн оптималдуу чечим сунуш кылуу менен документтер менен иштөөнүн бүт комплексин жогорку даражада өткөрөт.