Акциянын аяктоосуна калды:

Персоналдын аутсорсинги

Тейлөө кызматтар

Баасы

Консультацияларды жана персоналды берүү, аны тандоодо, бухгалтердик эсепти жана кадрлар боюнча ишти жүргүзүүдө, бардык керек болгон уруксат документтерди тариздөөдө, МКФна кабарлама берүүдө жардам берүү, РФ ж.б. жарандары үчүн, чет өлкөлүк кызматкерлердей эле.

1000 руб. баштап

Бардык ийгиликтүү компаниялар кадрдык иш кагаздарды жүргүзүү боюнча ресурстарды олуттуу жоготуу көйгөйүнө дуушар болушат. Бул адбан көңүл бөлүүнү жана көп убакытты талап кылат, белгилүү болгондой убакыт көп болбойт. "Регистралкин" компаниясы кадрдык аутсорсинг тейлөө кызматын көрсөтөт, аны бул иштеги квалификациялуу кесипкөйлөр аткарат. Биздин кардарларда кадрдык каттоону алып баруу үчүн штаттык системаны тургузууну зарылдыгы жок.

Биздин көп туруктуу кардарларыбыз баа берген артыкчылыктар:

- салык төлөө боюнча акча каражаттарын чегерүүдө үнөмдөө;

- компаниянын максаттуу маселелерин чечүү үчүн бош иш орундары (кадрдык персоналды кармоо зарылдыгынун жоктугу);

-өргүү жана бейтап баракчаларын тариздөө жана алып баруу толук биздин мойнубузда болот

"Регистралкин" компаниясы өз кардарларына кадрдык өндүрүштүн процедурасын аткарууда жардам берет, тактап айтканда:

-ишкананын кадрдык каттоосун калыбына келтирүү же алып баруу;

- ченемдик документтерди иштеп чыгуу;

-кадрдык документацияны алып баруу сапатынын мыйзам чыгаруу ченемдерине жана талаптарына туура келүүсүнүн анык баалоосу;

-штатка тариздөө жана жогорку квалификациялуу адистерди издөө

 

Биздин ишибиздин жогору сапаты тажрыйба жана биз менен иштешкен көп ири уюмдар менен текшерилген. «Регистралкин» компаниясына персоналдын аутсорсинги боюнча тейлөө кызматы үчүн кайрылыңыз!

БИЗДИН КЫЗМАТТАР
Пикирлер