Акциянын аяктоосуна калды:

РФ жарандыгы

№ т/б

Кызмат тейлөөнүн аталышы

Керектүү документтер пакети

Баасы

1.

РФ жарандыгын алуу үчүн анкетаны толтуруу боюнча жардам

Анкетаны толтуруу үчүн бардык керектүү берилмелердин болуусу.

1 000 руб

2.

РФ жарандыгын алуу

  1. 4 ак-кара, жылтырабаган сүрөт (3,5x4,5).
  2. Миграция картасынын түпнускасы жана так көчүрмө.
  3. Паспорт көчүрмөсү (паспот эң аз дегенде 6 ай күчүндө болушу керек), жана нотариалдык котормо.
  4. Колдонуудагы каттоо көчүрмөсү. УЖУ алынгандан кийин паспорттогу убактылуу катталгынын болуусу.
  5. Убактылуу жашоого уруксаттын көчүрмөсү.

 

15 000 руб

РФ жарандыгы - бул Россия Федерациясынын жараныны статусун тастыктоо жана легалдаштыруу үчүн акыркы стадия. Аны алуу үчүн пунктардын бүтүн иретин аткаруу талап кылынат, анын арасында убактылуу жашоого уруксат алууну, РФ бир жыл жашагандан кийин жашап туруу укугун тариздөөнү белгилесе болот. Жана үзгүлтүксүз Россияда ЖТУ боюнча беш жылдык жашоодон кийин гана жарандыкты тариздөөгө болот.

Москвада же Москва облусунда жашап жатып РФ жарандыгын кантип алууга болот? «Регистралкинге» жардамга кайрылуу керек! Белгилүү аракеттердин аткарылуусун, ар түрдүү документтердин чоң көлөмүн чогултууну жана убактыты олуттуу жумшоону талап кылган бул процесс кыйла оор. Өз алдынча бул маселени чечүү кыйла оор, анткени кабыл алынган чечим тууралуу ойлондуруу менен инстанцияларга жана ар түрдүү кызматтарга чуркоо көп нервди жана финансыны алат. Ошондуктан биз бардык кардарларга россиялык жарандыкты процесстин бардык нюанстарын жакшы билген адистерде тариздөөнү кеңеш беребиз.

РФ жарандыгы алынгандан кийин Москвада катталгыны же убактылуу каттоону оңой эле тариздөөгө болот!

 

БИЗДИН КЫЗМАТТАР
Пикирлер