Акциянын аяктоосуна калды:

Котормолор

Тейлөө кызматтар

Тариздөөнүн мөөнөтү

Баасы

КМШ паспортунун жана айдоочунун күбөлүгүнүн (айдоочу укугунун) котормосу

3төн 14 күнгө чейин

900 руб. баштап

Кытай паспорттордун котормосу

3төн 14 күнгө чейин

1500 руб. баштап

Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн котормосу

3төн 14 күнгө чейин

1500 руб. баштап

Башка документтердин котормосу

3төн 14 күнгө чейин

1500 руб. баштап

Оор тилдерден которуу

3төн 14 күнгө чейин

1900 руб. баштап

Ушул кызматтар котормону нотариуста күбөлөндүрүү процедурасын өзүнө камтыйт.

 

"Регистралкин" компаниясы паспорттордун, айдоочу күбөлүктөрдүн, туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн жана башка документтердин профессионалдуу котормо жагында сапаттуу тейлөө кызматтарын берет. Биз кайсыл тил болбосун анын ичинде эң экзотикалуулары менен да иштейбиз. Нотариуста күбөлөндүрүү менен көйгөй чыкпасы үчүн, котормо жана документти кубөлөндүрүү процедурасын бир уюмда өткөрүү маанилүү экенин эсиңизге тутуңуз.

Кандайдыр бир көйгөйсүз өзүңүздүн документтериңизди күбөлөндүрүүсүн жана котормосун алууну каалайсызбы?

«Регистралкин» компаниясына кайрылыңыз!

БИЗДИН КЫЗМАТТАР
Пикирлер