Акциянын аяктоосуна калды:

Жумушка уруксат

Алыскы чет өлкөлөрүнүн жарандары, жогорку квалификациялуу кызматкерлер (ЖКК) жана чет мамлекеттик студенттер үчүн жумушка уруксат

Кызматтын №

Тариздөөдө жардам

Кайсыл документтерди берүү зарыл

Тариздөөнүн мөөнөтү

Баасы

1

Чет мамлекеттик студенттер үчүн "ачкыч астында" жумушка уруксат, анын ичинде 1 жылдык мөөнөтү менен РФ кирүүгө уруксат 1. Тышкы паспорттун көчүрмөсү.
 2. Каттоо көчүрмөсү.
 3. Миграция картасынын көчүрмөсү.
 4. 3*4 см форматындагы түстүү жылтырабаган сүрөт – 2 даана.
 5. Кирүүгө чакыруу менен кошо

3 жума

41 900 руб.

2

Чет мамлекеттик студенттер үчүн "ачкыч астында" жумушка уруксат, анын ичинде 3 жылдык мөөнөтү менен РФ кирүүгө уруксат


 1. Тышкы паспорттун көчүрмөсү.
 2. Каттоо көчүрмөсү.
 3. Миграция картасынын көчүрмөсү.
 4. 3*4 см форматындагы түстүү жылтырабаган сүрөт – 2 даана.
 5. Кирүүгө чакыруу менен кошо

3 жума

44 900 руб.

3

Жогорку квалификациялуу кызматкерлер (ЖКК) үчүн

"ачкыч астында" жумушка уруксат, анын ичинде 3 жылдык мөөнөтү менен РФ кирүүгө уруксат


 1. Тышкы паспорттун көчүрмөсү.
 2. Каттоо көчүрмөсү.
 3. Миграция картасынын көчүрмөсү.
 4. 3*4 см форматындагы түстүү жылтырабаган сүрөт – 2 даана.
 5. Кирүүгө чакыруу менен кошо

3 жума

44 900 руб.

Жогорку квалификациялуу кызматкердин өзгөчөлүктөрү:

1) Анын келүүсү үчүн квотаны тариздөө талап кылынбайт;

2) Ал бүт үй-бүлөсүн өлкөнүн аймагына жашоого чакыра алат;

3) Ал миграция каттоосуна туруудан жана өзүнүн турган жери боюнча каттоодон 90 күнгө бошотулат;

4) Ал үч жылдын ичинде иштеп, андан соң бир нече жолу өзүнүн жумушка уруксатын узарта алат;

5) Эмгек келишиминин аяктоосу менен 30 күндүн ичинде ал өзүнө башка жумуш берүүчү таба алат;

6) Анын жумушка уруксаты бир убакытта Россия Федерациясынын бир нече субъектилерине жайылат ж.у.с.

 

2014 жылдын 1-январынан баштап РФ мыйзам чыгаруусунда күчүнө кирген өзгөрүүлөргө ылайык Россия Федерациясынын аймагындагы окуу учурунда чет өлкөлүк студенттер иштей алышат.

2014-жылдан бери россиялык ЖОЖда күндүз окуп жаткан чет элдик студенттерге, жумушка иштөөгө уруксат алуу тартиби жөнөкөйлөтүлөт (Москва ш. Россия Федерацияынын 2013-ж. 23-июлунан №203-Ф3 “Россия Федерациясындагы чет элдик жарандардын укуктук абалы жөнүндөгү” Федералдык мыйзамына өзгөтүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү” Федералдык Мыйзамы жана чет элдик жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын Россия Федерациясында окууга кошумча жагымдуу шарттарды түзүү максатында Россия Федерациясынын өзүнчө мыйзамдык актылары” 2014-ж. 1-январынан баштап күчүнө кирет).

Мыйзам чыгарууда өзгөрүүлөр өтүнүүчү-студент үчүн документтердин минималдык пакетинин орнотуусун, тездетилген тартипте анын арызын карап чыгууну жана ар жылы орнотула турган квоталардын каттоосу болбогон уруксат берүүнү болжолдойт.

Ушуну менен бирге чет өлкөлүк адам эмгек ишмердигин окуп жаткан жогорку окуу жайы жайгашкан шаар (облус) аймагында, же студент окуп жаткан түздөн-түз Университетте жүргүзүшү керек.

Жумушка иштөөгө уруксат эмгек келишиминин түзүү мөөнөтүнө берилет, бирок бир жылдан ашык эмес. Эгер студент окуусун уланта берсе, уруксат узарат жана ЖОЖда окуусун токтоткондо жокко чыгарылат. Мыйзам ошондой эле кадимки окуу визасы менен чет өлкөлүк адам атайын документтерди тариздебестен жумушка иштей алаарын орнотот.


Жумушка иштөөгө уруксат – чет өлкөлүк жарандарга эмгек ишмердигин Москвада же Москва облусунда ишке ашыруусуна укук берүүчү зарыл документ. Аны алуу менен жеке адамдан же коммерциялык уюмдан көрсөтүлгөн адистик боюнча жумуш табууга болот. Бир гана шарт – алар уруксатта көрсөтүлгөн региондо болушу керек. Берилген документ бир жыл ичинде жарактуу. Колдонулуу мөөнөтүнүн аяктоосунан кийин чет өлкөлүк жаранга алуу процедурасын кайра өтүүгө, анын ичинде чек араны кесүүгө туура келет.

Жумушка иштөөгө уруксат алуу өздүк күбөлүгү, миграция картасы, үч айлык каттоонун көчүрмөсү тиешелүү болгон документациянын толук пакетин чогултууну жана берүүнү талап кылат.

БИЗДИН КЫЗМАТТАР
Пикирлер