Акциянын аяктоосуна калды:

Убактылуу жашоого уруксат

№ т/б

Кызмат тейлөөнүн аталышы

Керектүү документтер пакети

Баасы

1.

Убактылуу жашоого уруксат (негиз боюнча)

  1. 4 ак-кара, жылтырабаган сүрөт (3,5x4,5).
  2. Миграция картасынын көчүрмөсү.
  3. Колдонуудагы каттоо көчүрмөсү.
  4. Нотариалдык которулган туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү.
  5. Нотариалдык которулган паспорттун көчүрмөсү.
15 000 руб

Москвага, Москва облусуна, жана Россиянын башка шаарларына жашаганы келген бардык чет элдик жарандарга биринчи кезекте убактылуу жашоого уруксат тариздөө керек. Бул атайын белгилөө алардын Россия Федерациясынын аймагында жашап туруу укугун расмий түрдө алганга чейин жүрүүгө укуктарын тастыктоосу болуп калат. Аны жарандын өздүк ырастамасына коюшат, ошондуктан Москвада жашаганда дайыма бул документти өзү менен алып жүрүүсү керек.

РФда убактылуу жашоого уруксатты кантип алуу керек?

ФМКнын аймактык органына берүү үчүн убактылуу жашап турууга арыз жазуу биринчи кадам болуп саналат. Бул кызмат көрсөтүү чет өлкөлүк жарандарга жеткиликтүү болгондой эле, эч кандай жарандыгы жок адамдарга да жеткиликтүү. Түздөн-түз арыздан тышкары миграция картасын, медициналык маалымкатты жана башкаларды камтыган документтердин комплекстик пакетин чогултуу зарыл. Алынган документте чет өлкөлүк адам тууралуу маалымат көрсөтүлөт: фамилиясы жана аты, жынысы, туулган күнү жана туулган жери, чечим кабыл алуунун жана уруксат берүүнүн номери жана күнү, анын жарактуулугун узактыгы жана аны берген органдын аты.

Кээ бир нюанстарда өз алдынча түшүнүү абдан оор, ошондуктан «Регистралкин» жардамга келет! Биз кардарларга алардын маселелерин тез жана так чечүүнү жана убактылуу жашоого уруксат тариздөөдө жардам сунуш кылабыз. Адистердин жогорку квалификациясы кардарлар өз алдынча аракети менен бир нече күндү корото турган көйгөйлөрүн бир нече мүнөттө чечип берүүгө мүмкүндүк берет. Бул россиялык жарандыкты алуудагы узак жолдун эң биринчи этабы. Ушул уруксат менен бир жыл бою Россияда жашап жатып мындан аркы ЖТУнун беш жылдык тариздөөсүнө ишенсе болот.

Кээ бир нюанстарды ичтен белгилеп коюу зарыл:

- Уруксат 3 жылга берилиши мүмкүн;

- УЖУ тариздөөдөн кийин учурдагы паспорттун колдонуу мөөнөтү жакшы болгондо жарым жылдан кем эмес убакытка созулуш керек;

- Жарандын 18 жашка жеткенде УЖУтын алуусу белгиленген квоталардын чегинде жүрөт.

БИЗДИН КЫЗМАТТАР
Пикирлер