Акциянын аяктоосуна калды:

Жашап туруу укугу

№ т/б

Кызмат тейлөөнүн аталышы

Керектүү документтер пакети

Баасы

1.

ЖТУун алуу үчүн анкетаны толтуруу боюнча жардам

Анкетаны толтуруу үчүн бардык керектүү берилмелердин болуусу.

1 000 руб

2.

Жашап туруу укугу

  1. 4 ак-кара, жылтырабаган сүрөт (3,5x4,5).
  2. Миграция картасынын түпнускасы жана так көчүрмө.
  3. Паспорт көчүрмөсү (паспот эң аз дегенде 6 ай күчүндө болушу керек), жана нотариалдык котормо.
  4. Колдонуудагы каттоо көчүрмөсү. УЖУ алынгандан кийин паспорттогу убактылуу катталгынын болуусу.
  5. Убактылуу жашоого уруксаттын көчүрмөсү.

 

15 000 руб

РФ жарандыгын алууну пландаган чет өлкөлүк жарандар, биринчи иретте убактылуу жашоого уруксатты тариздөөсү керек. Жыл бою бул документ менен Россияда ийгиликтүү жашоодон кийин түздөн-түз жарандык ортосунда өтүү этабы болгон жашап туруу укугун беш жылга ала алышат.

Жашап туруу укугу эмне үчүн керек?

ЖТУ – бул беш жыл арылыгына колдонулуу жана чет өлкөлүктөр менен алына турган өзүнчө документ. Ал алардын өлкө аймагынан эркин чыгуу жана кайра кайтып келүү, жумуш ишмердигин жүргүзүү укугун тастыктайт. Мындан тышкары, анын болгону чет өлкөлүк жарандарга РФ тургундарына бардык берилген укуктарга ээ болууга мүмкүндүк берет. Тыюу салуучу бөтөнчөлүктөргө мамлекеттик органдарда жана Куралдуу күчтөрдө кызмат кылуу, шайлоо укугу кирет (ЖТУ болгондо мамлекеттин бийлик органдарын шайлоодо добуш бергенге болбойт). Ошондой эле мамлекеттик сырга тиешелүү маалыматка мүмкүндүк алууга тыюу салынган.

Жашап туруу укугун узартуу кээ бир учурларда мүмкүн болбостугун эске алуу керек. Бул процедурага негиз катарында, жана учурдагы документтин жокко чыгарылуусу үчүн, убактылуу жашоого уруксат бербөөчү ошол себептер боло алат. ЖТУун узартууга арызды күчүндөгү документтин аяктоосуна жарым жыл калганда берүү керек болгон ошол учур маанилүү.

Негизинде жарандыгы жок болгондо, Россияда жашап туруу укугу документтин өздүк ырастамасынын ролун ойнойт.

Жашап туруу укугун алуу керекпи? «Регистралкин» жардам берет!

Биз чет өлкөлүк жаранда үчүн ЖТУун тариздөө боюнча Москвада же Москва облусунда квалификациялуу жардам сунуш кылабыз. Убактылуу жашоого уруксат алуудан баштоо менен, бүгүн биздин көп кардарларыбызда таризделген РФ жарандагы бар.

БИЗДИН КЫЗМАТТАР
Пикирлер