Акциянын аяктоосуна калды:

Убактылуу каттоо

кызматтын №

Тариздөөдө жардам

Кайсыл документтерди берүү зарыл

Тариздөөнүн мөөнөтү

Баасы

1

1 жылга Москвадагы РФ жарандарынын убактылуу каттоосу

Паспорт көчүрмөсү

3-7 күнгө

10 900 руб.

2

6 айга Москвадагы РФ жарандарынын убактылуу каттоосу

Паспорт көчүрмөсү

3-7 күнгө

7 900 руб.

3

3 айга Москвадагы КМШ жарандарынын убактылуу каттоосу

 1. Миграция картасынын көчүрмөсү.
 2. Паспорт көчүрмөсү (башкы бет, кирүү-чыгуу бети).

1-3 күнгө

1 300 руб.

4

3 айга Москва облусундагы КМШ жарандарынын убактылуу каттоосу

 1. Миграция картасынын көчүрмөсү.
 2. Паспорт көчүрмөсү (башкы бет, кирүү-чыгуу бети).

1-3 күнгө

1 500 руб.

5

3 айга Москвадагы Белоруссия жарандарынын убактылуу каттоосу

Паспорт көчүрмөсү

1-3 күнгө

1 300 руб.

6

3 айга Москва облусундагы Белоруссия жарандарынын убактылуу каттоосу

Паспорт көчүрмөсү

1-3 күнгө

1 500 руб.

7

3 айга Москвадагы Казакстан жарандарынын убактылуу каттоосу

 1. Миграция картасынын көчүрмөсү.
 2. Паспорт көчүрмөсү (башкы бет, кирүү-чыгуу бети).

1-3 күнгө

1 300 руб.

8

3 айга Москва облусундагы Казакстан жарандарынын убактылуу каттоосу

 1. Миграция картасынын көчүрмөсү.
 2. Паспорт көчүрмөсү (башкы бет, кирүү-чыгуу бети).

1-3 күнгө

1 500 руб.

9

Визанын колдонулуу мөөнөтүнө Москвадагы визалуу жарандардын убактылуу каттоосу

 1. Виза көчүрмөсү.
 2. Миграция картасынын көчүрмөсү.
 3. Паспорт көчүрмөсү (башкы бет, кирүү-чыгуу бети).

1-3 күнгө

1 300 руб.

10

Визанын колдонулуу мөөнөтүнө Москва облусундагы визалуу жарандардын убактылуу каттоосу

 1. Виза көчүрмөсү.
 2. Миграция картасынын көчүрмөсү.
 3. Паспорт көчүрмөсү (башкы бет, кирүү-чыгуу бети).

1-3 күнгө

1 500 руб.

11

1 жылга чейин Москвадагы КМШ жарандарынын убактылуу каттоосун узартуу

 1. Миграция картасынын түпнускасы.
 2. Үч айлык каттоонун түпнускасы.
 3. Паспорт көчүрмөсү (башкы бет, кирүү-чыгуу бети).
 4. Жумушка уруксатынын көчүрмөсү.

1-3 күнгө

2 900 руб.

12

1 жылга чейин Москва облусундагы КМШ жарандарынын убактылуу каттоосун узартуу

 1. Миграция картасынын түпнускасы.
 2. Үч айлык каттоонун түпнускасы.
 3. Паспорт көчүрмөсү (башкы бет, кирүү-чыгуу бети).
 4. Жумушка уруксатынын көчүрмөсү.

1-3 күнгө

2 900 руб.

13

1 жылга Москвадагы Белоруссия жарандарынын убактылуу каттоосу

Паспорт көчүрмөсү

1-3 күнгө

2 900 руб.

14

1 жылга Москва облусундагы Белоруссия жарандарынын убактылуу каттоосу

Паспорт көчүрмөсү

1-3 күнгө

2 900 руб.

15

1 жылга Москвадагы Казакстан жарандарынын убактылуу каттоосу

 1. Миграция картасынын түпнускасы.
 2. Паспорт көчүрмөсү (башкы бет, кирүү-чыгуу бети).

1-3 күнгө

2 900 руб.

16

1 жылга Москва облусундагы Казакстан жарандарынын убактылуу каттоосу

 

 1. Миграция картасынын түпнускасы.
 2. Паспорт көчүрмөсү (башкы бет, кирүү-чыгуу бети).

1-3 күнгө

2 900 руб.

 

 

Москвада же Москва облусунда убактылуу каттоону тариздөө бүгүн – бул жарандын мыйзамдуу журүүсүнө кепилдик берүүчү эң эле маанилүү шарт. РФ аймагында туруктуу катталгысы болсо да, болбосо да, ар бир адам эч кандай кыйынчылыгы жок эле убактылуу каттоо ала алат.

Убактылуу каттоо эмне үчүн керек болушу мүмкүн?

Документ Москвада жайлуу жашоо үчүн маанилүү роль ойнойт. ФМК базасына киргизүүсүз убактылуу каттоонун болуусу жумушка орношуу үчүн (ар бир эле жумуш берүүчү башка региондо каттоосу менен кызматкерлерди штатка алууга даяр боло бербейт), аскердик комиссариатка же медициналык мекемеге каттоого туруу үчүн зарыл. Таризделген каттоосу жок балалуу үй-бүлөгө баланы бала бакчага же мектепке орноштуруу оор болот, өспүрүм балдар лицейге же ЖОЖна кире албай калат. Мындан тышкары, ФМК базасына киргизүүсүз убактылуу каттоо банктан насыя алуу, пенсиялык кубөлүктү тариздөө, виза алуу үчүн талап кылынат.

Олуттуурак вариант – бул ФМК базасына киргизүү менен убактылуу каттоону тариздөө. Мындай документ машинаны каттоого коюу, СИНин тариздөө, айдоочулук укук алуу үчүн талап кылынат. Москвада Россия жарандардарынын расмий убактылуу каттоосун алуу үчүн «Регистралкин» компаниясына кайрылуу жетиштүү!

Чет өлкөлүк жарандар үчүн ушундай эле жол менен расмий убактылуу каттоону тариздөө зарыл. Процедура 3 иштөө күнүнүн ичинде өткөрүлүшү керек. Ал чет өлкөлүк жарандар турган даректердин миграциялык каттоосун жүргүзүү үчүн зарыл. Бардык маалымат Федерациялык миграциялык кызматынын (ФМК) аймактык органдары менен атайын мамлекеттик системасына киргизилет. Биз КМШ жарандары үчүн 3 айга Москвада убактылуу каттоону тариздөөгө жардам берүүгө, КМШ жарандары үчүн каттоону 1 жылга узартуу кылууга даярбыз жана Белоруссия жарандарына 1 жылга убактылуу каттоо сунуш кылабыз.

БИЗДИН КЫЗМАТТАР
Пикирлер